Στο Κέντρο Ευρωπαϊκών Σλαβικών και Ανατολικών Γλωσσών ΒΑΒΕΛ, έχοντας κατανοήσει πλήρως τις ανάγκες της εποχής, δημιουργήσαμε ειδικά διαμορφωμένα τμήματα για Επαγγελματίες. Έτσι είμαστε σε θέση να παρέχουμε σε Αστυνομικούς Υπαλλήλους:…
Στο Κέντρο Ευρωπαϊκών Σλαβικών και Ανατολικών Γλωσσών ΒΑΒΕΛ, έχοντας κατανοήσει πλήρως τις ανάγκες της εποχής, δημιουργήσαμε ειδικά διαμορφωμένα τμήματα για Επαγγελματίες. Έτσι είμαστε σε θέση να παρέχουμε σε Δικηγόρους, Συμβολαιογράφους,…

Στοιχεία επικοινωνίας

Βασ. Όλγας 141 - 54645 - Θεσσαλονίκη

  • Τηλέφωνο: +30.231 400 5382

Βρείτε μας στα Social Media