Σλαβικές και Ανατολικές Γλώσσες

Ρώσικα, Τούρκικα, Ρουμάνικα, Βουλγάρικα.

 • Μάθετε την ορθή και αποτελεσματική γνώση αυτών των γλωσσών από έγκυρους καθηγητές, τόσο για την εύκολη και γρήγορη εκμάθηση τους, όσο και για την απόκτηση αναγνωρισμένων Πτυχίων και Πιστοποιητικών.
 • Λειτουργούμε εξειδικευμένα τμήματα για τους φοιτητές των τμημάτων: Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών Κομοτηνής, προσαρμοσμένα στον τρόπο εξέτασης των Πανεπιστημίων.
 • Όλα τα τμήματα ενηλίκων είναι ολιγομελή με σταθερά πεπερασμένο αριθμό τους 6 σπουδαστές.
 • Για τις γλώσσες των Ρωσικών και Βουλγαρικών λειτουργούν εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών για ενήλικες με μαθησιακές δυσκολίες.

slavikes2

 

 

 

Πτυχία

Ρωσικά :

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Ρωσομάθειας των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας A1-C2
 • Πιστοποιητικό του Ινστιτούτου Πούσκιν Αθηνών A1-C2

Τούρκικα:

 • Πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου της Άγκυρας (ANKARA UNIVERSITES) A1-C1
 • Πιστοποιητικό του Ινστιτούτου DILMER της Κωνσταντινούπολης Α1-C1
 • Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας A1-C1

Ρουμάνικα:

 • Πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου (Universitea Din Bucuresti - Facultea de Litere) A1-C2

Βουλγάρικα:

 • Πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου της Σόφιας (Sofia University "St.Kl.Ohridski") A1-C2

 slavikes2

Στοιχεία επικοινωνίας

Βασ. Όλγας 141 - 54645 - Θεσσαλονίκη

 • Τηλέφωνο: +30.231 400 5382

Βρείτε μας στα Social Media