Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας

Τα Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας για τα οποία σας προετοιμάζουμε στη ΒΑΒΕΛ είναι τα παρακάτω:

Το Πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου της Σόφιας είναι αναγνωρισμένο στη Βουλγαρία και σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά προς το παρόν όχι στο ΑΣΕΠ.
Το Πιστοποιητικό του ΙΜΧΑ είναι αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ αλλά όχι από τη Βουλγαρία.
Βουλφγάρικα