Το ΚΠγ είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση επάρκειας της χρήσης των έξι παρακάτω γλωσσών:

 • Αγγλικής (Επίπεδο Α1-Γ2)
 • Γαλλικής (Επίπεδο Α1-Γ2)
 • Γερμανικής (Επίπεδο Α1-Γ2)
 • Ιταλικής (Επίπεδο Α1-Γ2)
 • Ισπανικής (Επίπεδο Α1-Γ2)
 • Τουρκικής (Επίπεδο Α1-Γ1) – τα Τουρκικά εξετάζονται μόνο κάθε Νοέμβριο

H απόκτησή του συνίσταται κυρίως για την πιστοποίηση της Γλώσσας που σας ενδιαφέρει στον εργασιακό σας χώρο, παρόλα αυτά ορισμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα στην Ελλάδα δέχονται το ΚΠγ σαν αποδειχτικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας. Στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ευρώπης και της Αμερικής το ΚΠγ ΔΕ ΦΕΡΕΙ καμία αναγνώριση.

Γενικότερα η χρήση του εκτός Ελλάδας πρέπει να αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη, καθώς ενώ πρόκειται για Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας που εκδίδει Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. δεν είναι ευρέως διαδεδομένη η αναγνώρισή του.

Η Δομή του ΚΠγ χωρίζεται σε 4 ενότητες:

 • 1η Ενότητα – Κατανόηση Προφορικού Λόγου
 • 2η Ενότητα – Παραγωγή Γραπτού Λόγου
 • 3η Ενότητα – Κατανόηση Προφορικού Λόγου
 • 4η Ενότητα – Παραγωγή Προφορικού Λόγου (μονόλογος & διάλογος)

Τα Test του ΚΠγ είναι χωρισμένα σε τρία Επίπεδα Α (Α1/Α2), Β (Β1/Β2) και Γ (Γ1/Γ2) και είναι διαβαθμισμένα. Εάν για παράδειγμα επιλέξει κάποιος να δώσει το Επίπεδο Β έχει δυνατότητα να επιτύχει είτε στο χαμηλότερο Επίπεδο Β1, είτε στο ανώτερο Επίπεδο Β2. Η κάθε μια από τις 4 ενότητες βαθμολογείται ξεχωριστά και το άθροισμα και των 4 ενοτήτων πρέπει να δίνει τελικό βαθμό τουλάχιστον 60 για το χαμηλότερο Επίπεδο και τουλάχιστον 120 για το ανώτερο Επίπεδο. Για το λόγο αυτό, το μέτρο επιτυχίας ορίζεται από εσάς, ανάλογα με τους στόχους που θέτετε και που απαιτεί ο φορέας στον οποίο απευθύνεστε.

Η εξέταση όλων των ενοτήτων του ΚΠγ γίνεται χειρόγραφα και υπάρχουν κατώτατες βαθμολογίες για κάθε ενότητα προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία. Δηλαδή, ακόμη κι εάν συγκεντρωθεί το απαιτούμενο σύνολο μονάδων στο άθροισμα όλων των ενοτήτων, εάν δε διασφαλιστούν οι κατώτατες βαθμολογίες κάθε ενότητας, δεν απονέμεται πιστοποιητικό στον υποψήφιο.

Κατώτατες Βαθμολογίες

 • 1η Ενότητα – Χαμηλό Επίπεδο 8, Ανώτερο Επίπεδο 15
 • 2η Ενότητα – Χαμηλό Επίπεδο 9, Ανώτερο Επίπεδο 18
 • 3η Ενότητα – Χαμηλό Επίπεδο 8, Ανώτερο Επίπεδο 15

Η 4η Ενότητα δεν έχει Κατώτατη βαθμολογία

Οι Εξετάσεις πραγματοποιούνται 2 φορές κάθε χρόνο το Μάιου και το Νοέμβριο και η ακριβή τους ημερομηνία ορίζεται με προκήρυξη διαγωνισμού από το Υπουργείο Παιδείας τουλάχιστον 2 μήνες πριν την εξέταση. Το μήνα Νοέμβριο δεν πραγματοποιούνται εξετάσεις για το Α Επίπεδο. Τα τουρκικά εξετάζονται μόνο το Νοέμβριο!

Στη ΒΑΒΕΛ διδάσκεστε όλες τις ιδιαιτερότητες και τις ιδιομορφίες του ΚΠγ, ενώ παράλληλα εξοικειώνεστε πλήρως με τον τρόπο εξέτασης του Test μέσω προπαρασκευαστικών tests (Practice Tests).

Τα Practice Tests πραγματοποιούνται πλέον των ωρών διδασκαλίας, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος από την πλευρά σας.

ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΠΟ
ΤΟ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ Β1 – Β2 – Γ1 & Γ2

babel kpg