Μαθησιακές Δυσκολίες και Γλωσσομάθεια

iStock 000076852009 Small
Πριν κάποια χρόνια όταν οι γονείς αντιλαμβανόντουσαν ότι το παιδί τους αντιμετωπίζει δυσκολία με τα μαθήματα του στο σχολείο και στο φροντιστήριο, το απέδιδαν συνήθως σε έλειπες διάβασμα του παιδιού ή άλλοτε αποδέχονταν απλά ότι “το παιδί δεν παίρνει τα γράμματα”.

Όλα τα παραπάνω στις μέρες μας ανήκουν στο παρελθόν, καθώς τώρα πια οι γονείς με τη βοήθεια καταρτισμένων συμβούλων που διαθέτουν τα σχολεία, μπορούν να γνωρίζουν εάν το παιδί τους έχει κάποια μορφή μαθησιακής δυσκολίας και να το αντιμετωπίσουν με επιστημονικό τρόπο. Το σημαντικότερο όμως είναι, ότι πλέον οι γονείς μπορούν να αποδεχτούν τη δυσλεξία ή την διάσπαση προσοχής που θα διαγνωστεί στο παιδί τους και να το βοηθήσουν, δίνοντάς του τη δυνατότητα να ολοκληρώσει σωστά την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσή του.

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι άτομα που δεν μπορούν να μάθουν, αλλά άτομα που χρειάζονται διαφορετική μεθοδολογία διδασκαλίας από την πεπατημένη.

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και και με τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών. Στα πρώτα χρόνια της σχολικής του ζωής ένα παιδί δεν μπορεί να διαχειριστεί την αδυναμία του να διαβάσει ή να γράψει και συνήθως όλο αυτό το οδηγεί σε μια άρνηση για μάθηση, καθώς ενώ είναι σε θέση να αντιληφθεί ότι υστερεί από τους υπόλοιπους συμμαθητές του, δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί το γιατί!

Σε αυτό ακριβώς το σημείο είναι που χρειάζεται καθοδήγηση από ειδικούς εκπαιδευτικούς συμβούλους ο γονιός του προκειμένου να μπορέσει να του εξηγήσει, ότι η μαθησιακή του ιδιαιτερότητα δεν είναι μειονέκτημα, παρά μόνο ένας διαφορετικός τρόπος αντίληψης των όσων διδάσκεται.

Η σωστή καθοδήγηση του γονέα για το πώς θα χειριστεί το παιδί του παίζει μεγάλο ρόλο, όχι μόνο για την ψυχολογία του παιδιού, αλλά και για το πώς θα μάθει το παιδί να διαχειρίζεται την ιδιαιτερότητα του, προκειμένου να μπορέσει στο μέλλον να την ενσωματώσει στο τρόπο του διαβάσματός του και ουσιαστικά να την εκμηδενίσει

Τον ίδιο βέβαια σημαίνοντα ρόλο καλείται να παίξει και ο εκπαιδευτικός που θα βρεθεί κοντά στο παιδί, ο οποίος με επιμονή και σωστή κατάρτιση θα του διδάξει πρώτα από όλα ότι μπορεί κι αυτό όπως όλοι οι υπόλοιποι συμμαθητές του.

Στη ΒΑΒΕΛ και στα ειδικά προγράμματα για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες που τρέχουμε και υλοποιούμε τα τελευταία 6 χρόνια στα πλαίσια λειτουργίας του Πρότυπου Κέντρου Ξένων Γλωσσών Вавεл Kids δίνουμε βαρύτητα σε όλα τα παραπάνω συνδυάζοντας τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας που θα επιλέξει ο μαθητής με τη σωστή καθοδήγηση που πρέπει να έχει ένα παιδί στον τρόπο διαβάσματός του!

Τα προγράμματα διδασκαλίας για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες υλοποιούνται στη ΒΑΒΕΛ από ειδικά καταρτισμένους εκπαιδευτικούς με σπουδές πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο και με πολύχρονη εμπειρία, κάνοντας τη εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας ευχάριστη και δίνοντας στους γονείς τη σιγουριά, ότι το παιδί τους θα μάθει την ξένη γλώσσα που επέλεξε, το ίδιο καλά με όλους τους συμμαθητές του.

 

“Δεν είναι ότι είμαι τόσο έξυπνος, αλλά ότι έμαθα πια να ζω με τις ιδιαιτερότητές μου”

Albert Eistein*