Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Ευρωπαϊκών, Σλαβικών & Ανατολικών Γλωσσών | ΒΑΒΕΛ στα τηλέφωνα που ακολουθούν ή συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.