Tο GMAT (Graduate Management Admission Test) είναι ένα Πιστοποιητικό Δεξιοτήτων, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για Μεταπτυχιακές ή Διδακτορικές σπουδές στον τομέα των Οικονομικών και της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Έχει ισχύ σε όλα τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Ευρώπης και της Αμερικής και απαιτεί γνώσεις μαθηματικών.

Δείτε αναλυτικά τις Παροχές μας στο τέλος της Σελίδας!

Πάνω από 9.000 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στον κόσμο το ζητούν σαν προϋπόθεση εισαγωγής στα Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά τους προγράμματα, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελεί το βασικό κριτήριο εισαγωγής σε αυτά.

Η Δομή του GMAT χωρίζεται σε 2 ενότητες:

 • Αγγλικά
 • Μαθηματικά

Η βαθμολόγηση του GMAT γίνεται στην κλίμακα 200 – 800 και είναι συνάρτηση των 2 παραπάνω ενοτήτων (Συμψηφισμός). Παρόλα αυτά είναι δυνατόν το κάθε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στο οποίο επιθυμείτε να ενταχθείτε, αναλόγως των απαιτήσεων του, να ορίζει ελάχιστες (minimum) βαθμολογίες σε κάθε ενότητα. Μπορεί για παράδειγμα να ζητάει κάποιο Πανεπιστήμιο σαν βάση το 650 στο σύνολο του Test και να διευκρινίζει ότι στα Μαθηματικά, επιδέχεται σαν κατώτερη βαθμολογία το 550. Για τους παραπάνω λόγους η προετοιμασία και ο στόχος που τίθεται για τις εξετάσεις του GMAT είναι σε άμεση συνάρτηση με τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τη Σχολή που θα επιλέξετε.

Η εξέταση και των 2 ενοτήτων γίνεται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και είναι προσαρμοζόμενη (Adaptive) από ερώτηση σε ερώτηση αναλόγως της προόδου του εξεταζόμενου σε αυτές. Οι εξετάσεις στην Θεσσαλονίκη πραγματοποιούνται 4 φορές την εβδομάδα και σε περίπτωση μη επίτευξης του βαθμολογικού σας στόχου, έχετε περιορισμό 15 ημερολογιακών ημερών, προκειμένου να επαναλάβετε την εξέταση.

Στη ΒΑΒΕΛ διδάσκεστε όλες τις ιδιαιτερότητες και τις ιδιομορφίες του GMAT. Παράλληλα εξοικειώνεστε πλήρως με τον τρόπο εξέτασης του Test μέσω προπαρασκευαστικών tests (Practice Tests) σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και σε πραγματικές συνθήκες.

Τα Practice Tests πραγματοποιούνται πλέον των ωρών διδασκαλίας, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος από την πλευρά σας.

Η διδασκαλία της μεθοδολογίας και η προετοιμασίας γίνεται από εξειδικευμένο καθηγητή. Είναι προσαρμοσμένη στις καινούργιες απαιτήσεις και ενότητες του GMAT, σύμφωνα με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το 2012. Από την πλευρά σας έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε, είτε να ενταχθείτε σε ένα τμήμα, είτε να προετοιμαστείτε ατομικά.

Οφείλουμε να σημειώσουμε, ότι ο ιδιαίτερος τρόπος βαθμολόγησης του GMAT και οι διαφορετικές απαιτήσεις ανά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα συνηγορούν στο να γίνεται η προετοιμασία των υποψηφίων σε ατομικό επίπεδο και σε ομαδικό μόνο εφόσον ο βαθμολογικός στόχος είναι κοινός.

gmat

Οι Παροχές μας αναλυτικά:

 • Μια Δωρεάν συνεδρία ενημέρωσης από τον καθηγητή σας για να δούμε αν σας ταιριάζει το συγκεκριμένο πρόγραμμα προετοιμασίας για τους στόχους που έχετε. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση ή προϋπόθεση να κλείσετε μαθήματα μαζί μας για αυτή την παροχή!
 •  Δυο Δωρεάν μαθήματα διαρκείας 2 διδακτικών ωρών το καθένα όπου κάνουμε μαζί ένα διαγνωστικό τεστ Αγγλικών και μια εισαγωγή στο GMAT. Πάλι χωρίς καμία υποχρέωση και δέσμευση να κλείσετε μαθήματα μαζί μας.
 •  40 ώρες διδασκαλίας σε τμήμα ή 30 ώρες διδασκαλίας σε ιδιαίτερο.
 •  Ευέλικτο πρόγραμμα παρακολούθησης μαθημάτων σε μέρες και ώρες που θα βολεύουν όλους τους υποψηφίους.
 •  Σε περίπτωση που χάσετε κάποιο μάθημα το αναπληρώνουμε άμεσα. Όταν συμμετέχετε σε τμήμα το μαγνητοσκοπούμε για να το δείτε σε επόμενο χρόνο.
 •  Μπορείτε να παρακολουθήσετε ξανά σε βίντεο οποιοδήποτε μάθημά σας για επανάληψη 
 •  Όλο το διδακτικό υλικό παρέχεται Δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή!
 •  6 Τεστ Προσομοίωσης σε ειδικό computer adaptive simulation software.
 •  Verbal & Math Refreshers.
 •  Πλατφόρμα με ηλεκτρονικό υλικό για πρακτική εξάσκηση αλλά και βίντεο με τακτικές.
 •  Ατομική παρακολούθηση και επίλυση αποριών. Έχετε πρόσβαση στον καθηγητή σας σε καθημερινή βάση!
 •  1 ώρα ατομικό ραντεβού καθοδήγησης στις αιτήσεις για μεταπτυχιακά προγράμματα.
 • Eιδική οικονομική προσφορά αν συνδυάσετε GMAT-IELTS, GMAT-TOEFL ή GMAT-Αιτήσεις & Βιογραφικό ή όλα μαζί!
 •  Εγγύηση επιτυχίας! Αν δεν πετύχετε τον στόχο σου αφού έχετε παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα και έχετε ολοκληρώσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης, τότε σου προσφέρουμε 10-30 ώρες επαναληπτικών μαθημάτων σε ιδιαίτερα μέχρι να ξαναδώσεις!

Νέα Τμήματα δημιουργούνται:

 1. Αρχές Οκτωβρίου – Για όσους ενδιαφέρονται για αιτήσεις Μεταπτυχιακών της περιόδου Μαρτίου – Απριλίου
 2. Αρχές Μαρτίου – Για όσους ενδιαφέρονται για αιτήσεις Μεταπτυχιακών της περιόδου Νοεμβρίου
 3. Όποτε συμπληρωθεί αριθμός 4 ατόμων.