Το TOEFL είναι ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής Γλώσσας ειδικά διαμορφωμένο για Ακαδημαϊκές Σπουδές. Η χρονική του ισχύ είναι περιορισμένη και ανέρχεται στα 2 χρόνια από την ημέρα της κτήσης του.

Εάν και αμερικανικής προελεύσεως, χρησιμοποιείται κι έχει εξίσου ισχύ για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές σε Ελλάδα,Ευρώπη και Αμερική.

Η Δομή του TOEFL χωρίζεται σε 4 ενότητες:

  • Listening
  • Speaking
  • Writing
  • Reading

Η βαθμολογία είναι με άριστα το 120 και δεν υπάρχει αποτυχία ή επιτυχία στο Test παρά μόνο βαθμολογία με βάση την απόδοσή σας. Για το λόγο αυτό, το μέτρο επιτυχίας ορίζεται από εσάς, ανάλογα με τους στόχους που θέτετε και τις απαιτήσεις βαθμολογίας που ορίζει το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στο οποίο επιθυμείτε να εισαχθείτε.

Μια από τις βασικές ιδιομορφίες του ΤOEFL σε σχέση με τα υπόλοιπα πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας είναι ότι η εξέταση όλων των ενοτήτων γίνεται μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και υπάρχει δυνατότητα εξέτασης 2 φορές το μήνα, ενώ δεν τίθεται κανένας ημερολογιακός περιορισμός επαναληπτικής εξέτασης σε περίπτωση αποτυχίας του στόχου σας.

Στη ΒΑΒΕΛ διδάσκεστε όλες τις ιδιαιτερότητες και τις ιδιομορφίες του TOEFL, ενώ παράλληλα εξοικειώνεστε πλήρως με το ηλεκτρονικό περιβάλλον εξέτασης του Test μέσω προπαρασκευαστικών tests (Practice Tests). Τα Practice Tests πραγματοποιούνται πλέον των ωρών διδασκαλίας, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος από την πλευρά σας.

Η διδασκαλία της μεθοδολογίας και η προετοιμασία γίνεται από εξειδικευμένο καθηγητή πάνω στο εν λόγω Πιστοποιητικό κι έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε, είτε να ενταχθείτε σε ένα τμήμα, είτε να προετοιμαστείτε ατομικά σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε άμεση χρήση των αποτελεσμάτων του Test.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ

babel toefl
Close Menu