Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά

  • Η επιλογή των καθηγητών γίνεται με τις αυστηρότερες γνωστικές διαδικασίες. Οι ξένες γλώσσες διδάσκονται αποτελεσματικά και ευχάριστα με υπερσύγχρονες, διαδραστικές και επικοινωνιακές μεθόδους.
  • Λειτουργούμε τμήματα προετοιμασίας για την απόκτηση αναγνωρισμένων πιστοποιητικών γλωσσομάθειας από το ΑΣΕΠ, όπως το TOEIC και το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, καθώς και εξειδικευμένων πιστοποιητικών, τα οποία είναι απαραίτητα για Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές σπουδές σε Ελλάδα και Εξωτερικό: IELTSGMATTOEFLGRE.
  • Όλα τα τμήματα ενηλίκων είναι ολιγομελή με σταθερά πεπερασμένο αριθμό τους 6 σπουδαστές
  • Για τις γλώσσες των Αγγλικών, Γερμανικών και Γαλλικών λειτουργούν εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών για ενήλικες με μαθησιακές δυσκολίες.
pistopoiisi

Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας

agglika

Αγγλικά

Lower, Proficiency

gallika

Γαλλικά

DELF A1-B2, DALF C1-C2, SORBONNE I & ΙΙ

germanika

Γερμανικά

GOETHE-ZERTIFIKAT A1-C2

romania flag

Ρουμάνικα

Πανεπιστημίο Βουκουρεστίου A1-C2