Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας

Τα Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας για τα οποία σας προετοιμάζουμε στη ΒΑΒΕΛ είναι τα παρακάτω:

Το TORFL – ТРКИ  ΑΣΕΠ, τη Ρωσική Ομοσπονδία και όλο το κόσμο.
Το Πιστοποιητικό του ΙΜΧΑ είναι αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ, αλλά όχι από τη Ρωσία.
Ρώσικα