Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ρωσικά, Σέρβικα, Ρουμάνικα και Βουλγάρικα σε όλες τις βαθμίδες σπουδών.

  • Λειτουργεί δωρεάν τμήμα Pre Junior για την εξοικείωση των παιδιών με την ξένη γλώσσα μέσα από το παιχνίδι.
  • Τα προγράμματα είναι προσαρμοσμένα στο μαθησιακό στυλ του μαθητή, ανεξαρτήτου ηλικίας και επιπέδου μόρφωσης. 
  • Λειτουργεί ειδικό πρόγραμμα σπουδών για παιδιά με δυσλεξία, διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητα μέσω Εργαστηρίου Γλώσσας από καταρτισμένο εκπαιδευτικό στη Μαθησιακή Δυσκολία.
  • Παρέχεται παιδαγωγική υποστήριξη προς τα παιδιά και συμβουλευτική προς τους γονείς, από ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες.
  • Τα παιδικά τμήματα είναι ολιγομελή με σταθερά πεπερασμένο αριθμό τους 8 μαθητές
babel kids1
babel kids2