Το TOEIC (Τest of English for International Communication, είναι ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής Γλώσσας, αμερικανικής προελεύσεως.

H απόκτησή του συνίσταται κυρίως για την πιστοποίηση της Αγγλικής στον εργασιακό σας χώρο, παρόλα αυτά ορισμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα στην Ελλάδα δέχονται το TOEIC σαν αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας. Στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ευρώπης και της Αμερικής το TOEIC ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ καμία αναγνώριση, καθώς εκεί είναι ευρέως διαδεδομένο σαν Πιστοποιητικό Εργασιακών Προσόντων. 

Η χρονική του ισχύς είναι περιορισμένη και ανέρχεται στα 2 χρόνια από την ημέρα της απόκτησης του. Ο περιορισμός των 2 χρόνων αφορά κυρίως την περίπτωση χρήσης αυτού εκτός Ελλάδος καθώς στην Ελλάδα η χρήση του είναι περισσότερο διαδεδομένη για την πιστοποίηση γνώσεων Αγγλικής στον Δημόσιο Τομέα, όπου το ΑΣΕΠ αναγνωρίζει το TOEIC σαν Αντικειμενικό Κριτήριο Γλωσσομάθειας χωρίς να θέτει χρονικούς περιορισμούς.

Η Δομή του TOEIC χωρίζεται σε 2 ενότητες:

  • Listening
  • Reading

Το Test αποτελείται από 200 ερωτήσεις (100 για κάθε ενότητα) και δεν υπάρχει αποτυχία ή επιτυχία, παρά μόνο βαθμολογία με βάση την απόδοσή σας. Η βαθμολογία γίνεται με άριστα το 990 στην κλίμακα 10-990. Η κάθε ενότητα βαθμολογείται από το 5-495 και το άθροισμα των 2 ενοτήτων δίνει τον τελικό βαθμό. Για το λόγο αυτό, το μέτρο επιτυχίας ορίζεται από εσάς, ανάλογα με τους στόχους που θέτετε και που απαιτεί ο Εργοδότης στον οποίο απευθύνεστε.

Η εξέταση όλων των ενοτήτων του TOEIC γίνεται χειρόγραφα με τη μέθοδο της πολλαπλής επιλογής (multiple choice). Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει δυνατότητα εξέτασης 4 φορές το μήνα και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται εντός 9 ημερών. Σε περίπτωση μη επίτευξης του βαθμολογικού σας στόχου, μπορείτε να προγραμματίσετε άμεσα την επανεξέτασή σας, με μοναδικό περιορισμό τη συμμετοχή σε μια μόνο εξέταση ανά 28 ημέρες.

Στη ΒΑΒΕΛ διδάσκεστε όλες τις ιδιαιτερότητες και τις ιδιομορφίες του TOEIC, ενώ παράλληλα εξοικειώνεστε πλήρως με τον τρόπο εξέτασης του Test μέσω προπαρασκευαστικών tests (Practice Tests). Τα Practice Tests πραγματοποιούνται πλέον των ωρών διδασκαλίας, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος από την πλευρά σας, ενώ παράλληλα στη ΒΑΒΕΛ έχουμε τη δυνατότητα να σας προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ τα βιβλία σας.

Η διδασκαλία της μεθοδολογίας και η προετοιμασία γίνεται από εξειδικευμένο καθηγητή πάνω στο εν λόγω Πιστοποιητικό κι έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε, είτε να ενταχθείτε σε ένα τμήμα, είτε να προετοιμαστείτε ατομικά σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε άμεση χρήση των αποτελεσμάτων του Test.

ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ TOEIC ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ:

  • Β1 (βαθ. 405-500)
  • Β2 (βαθ. 505-780)
  • Γ1 (βαθ. 785-900)
babel toeic