ΓΑΛΛΙΚΑ – Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας

Τα Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας για τα οποία σας προετοιμάζουμε στη ΒΑΒΕΛ είναι τα παρακάτω:

Όλα τα παραπάνω είναι Αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ.
Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας αναγνωρίζεται μόνο στην Ελλάδα
cropped pariscity 5

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ – Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας

Τα Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας για τα οποία σας προετοιμάζουμε στη ΒΑΒΕΛ είναι τα παρακάτω:

Όλα τα παραπάνω είναι Αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ.
 
Το GOETHE – ZERTIFIKAT και το ÖSD αναγνωρίζονται σε όλες τις Γερμανόφωνες χώρες της Ευρώπης.
 
Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας αναγνωρίζεται μόνο στην Ελλάδα
BrandenburgTor9

ΙΣΠΑΝΙΚΑ – Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας

Τα Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας για τα οποία σας προετοιμάζουμε στη ΒΑΒΕΛ είναι τα παρακάτω:

Όλα τα παραπάνω είναι Αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ.
Το Diplomα να αναγνωρίζεται σε όλες τις Ισπανόφωνες χώρες του κόσμου.
Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας αναγνωρίζεται μόνο στην Ελλάδα
spain

ΙΤΑΛΙΚΑ – Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας

Τα Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας για τα οποία σας προετοιμάζουμε στη ΒΑΒΕΛ είναι τα παρακάτω:

Όλα τα παραπάνω είναι Αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ.
Το CELI και το Diplomα να αναγνωρίζονται στην Ιταλία και στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες.
Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας αναγνωρίζεται μόνο στην Ελλάδα
GettyImages 177303568