Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας

Τα Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας για τα οποία σας προετοιμάζουμε στη ΒΑΒΕΛ είναι τα παρακάτω:

  • Ρουμανικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας του Ινστιτούτου Ρουμανικής Γλώσσας (ILR) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας της Ρουμανίας. Το Atestarea cunoștințelor de limba română
  • Το Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας του ΙΜΧΑ
Το ILR είναι αναγνωρισμένο στη Ρουμανία και σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά προς το παρόν όχι στο ΑΣΕΠ.
Το Πιστοποιητικό του ΙΜΧΑ είναι αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ αλλά όχι από τη Ρουμανία.
Ρουμάνικα