Ρώσικα, Τούρκικα, Βουλγάρικα.

  • Μάθετε την ορθή και αποτελεσματική γνώση αυτών των γλωσσών από έγκυρους καθηγητές, τόσο για την εύκολη και γρήγορη εκμάθηση τους, όσο και για την απόκτηση αναγνωρισμένων Πτυχίων και Πιστοποιητικών.
  • Λειτουργούμε εξειδικευμένα τμήματα για τους φοιτητές των τμημάτων: Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών Κομοτηνής, προσαρμοσμένα στον τρόπο εξέτασης των Πανεπιστημίων.
  • Όλα τα τμήματα ενηλίκων είναι ολιγομελή με σταθερά πεπερασμένο αριθμό τους 6 σπουδαστές.
  • Για τις γλώσσες των Ρωσικών και Βουλγαρικών λειτουργούν εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών για ενήλικες με μαθησιακές δυσκολίες.
slavikes1

Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας

tourkika

Τούρκικα

Πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου της Άγκυρας (ANKARA UNIVERSITES) A1-C1, Πιστοποιητικό του Ινστιτούτου DILMER της Κωνσταντινούπολης Α1-C1, Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας A1-C1

rwsika

Ρώσικα

Κρατικό Πιστοποιητικό Ρωσομάθειας των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας A1-C2, Πιστοποιητικό του Ινστιτούτου Πούσκιν Αθηνών A1-C2

voulgarika

Βουλγαρικά

Πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου της Σόφιας (Sofia University "St.Kl.Ohridski") A1-C2