LanguageCert Test of English (LTE)

Το LanguageCert Test of English (LTE)  είναι ένα τεστ  ΧΩΡΙΣ Έκθεση και Προφορικά (Writing  & Speaking) πλήρως αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ σε όλα τα επίπεδα – Μέτρια γνώση (B1) – Καλή Γνώση (B2) – Πολύ καλή Γνώση (C1) – Άριστη Γνώση (C2).

Tο LanguageCert Test of English (LTE) A1-C2 αποτελείται μόνο από Listening και Reading πολλαπλής επιλογής. Είναι ιδανικό για υποψήφιους που βρίσκονται ήδη σε ένα μεσαίο ή υψηλό επίπεδο (B2-C2).

Το τεστ παρέχεται σε τρεις μορφές εξέτασης, οι οποίες και οδηγούν στην κτήση του ίδιου Πιστοποιητικού.

 • Online
 • Computer-based
 • Paper based

Στο Κέντρο Ευρωπαϊκών Σλαβικών και Ανατολικών Γλωσσών ΒΑΒΕΛ σας προσφέρουμε την Online Εξέταση όλη τη διάρκεια του χρόνου με μόνο 190€.

Η παραπάνω προσφορά αφορά υποψήφιους που θέλουν να πιστοποιήσουν το τρέχον επίπεδο Αγγλικών τους και περιλαμβάνει:

 • Εξέταστρα.
 • Υλικό προετοιμασίας.
 • Ένα δίωρο live και όχι μαγνητοσκοπημένο μάθημα εξ αποστάσεως (Online) ή δια ζώσης στο χώρο μας, στο οποίο αναλύονται όλα τα tips και ο χαρακτήρας του τεστ.
 • Συνεχής παρακολούθηση της προετοιμασίας σας και συνδρομή σε οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε κατά την πρόοδό της.

Για προετοιμασία υποψηφίων που θέλουν να ανέλθουν ένα γνωστικό επίπεδο από Α2 σε Β2 ή από Β2 σε C1 ή από σε C1 σε C2 στη ΒΑΒΕΛ διαθέτουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα 24 ωρών είτε σε ιδιαίτερο, είτε σε μικρά τμήματα μέχρι 4 άτομα*. 

Επικοινωνήστε μαζί μας ΕΔΩ.

LTE Asep

Όλοι οι υποψήφιοι κάνουν το ίδιο τεστ ανεξαρτήτως της γλωσσικής τους επάρκειας και λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό με βάση την απόδοσή τους, κατατάσσοντάς τους στα επίπεδα Α1 έως και C2 του CEFR (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς).

Η εξέταση γίνεται με ζωντανή τηλεπιτήρηση.

Το LTE A1-C2 στην Online μορφή του είναι ένα τεστ σχεδιασμένο να προσαρμόζει τη δυσκολία των ερωτήσεων – adaptive test .

Ο παραπάνω τρόπος βοηθάει τον εξεταζόμενο καθώς ανάλογα με τις απαντήσεις που δίνει, το σύστημα προχωρά σε εμφάνιση ερωτήσεων ανάλογα με το επίπεδό του. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το τεστ να διαρκεί λιγότερη ώρα από όσο θα διαρκούσε στην γραπτή (on paper) εξέταση.

Ο συνήθης χρόνος ολοκλήρωσης της εξέτασης κυμαίνεται στα 60 λεπτά με μέγιστη χρονική διάρκεια τα 90 λεπτά.

Διαδικασία Online Εξέτασης

Η εξέταση μπορεί να πραγματοποιηθεί οπουδήποτε και σε όποιο χρόνο είναι έτοιμος ο υποψήφιος. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να δώσετε από την ηρεμία του σπιτιού σας ή να προσέλθετε στο χώρο του φροντιστηρίου και να δώσετε εξετάσεις από τις δικές μας αίθουσες.

Εάν επιλέξετε την άνεση του σπιτιού σας ή όποιου άλλου οικείου σε εσάς χώρου τα μόνα που χρειάζεστε είναι:

 • Ένας υπολογιστής
 • Μια web camera
 • Αξιόπιστη σύνδεση στο internet

Ποιοι είναι οι κανόνες αξιολόγησης των Γραπτών Εξετάσεων;

Το τεστ αξιολογεί τις δεξιότητες των υποψηφίων στο Listening και Reading, καθώς και τις γνώσεις τους στην γραμματική και το λεξιλόγιο.

Online Exams: 60 – 90 λεπτά

 • Listening: 25 λεπτά (περίπου)
 • Reading:  35 λεπτά (περίπου)

Το τεστ περιλαμβάνει τους ακόλουθους τύπους ασκήσεων:

Oι υποψήφιοι διαβάζουν ένα κείμενο ή ακούνε μία μαγνητοφώνηση και κατόπιν απαντάνε τις ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση έχει τρείς επιλογές, μόνο η μία επιλογή είναι σωστή.

Επειδή το Online τεστ είναι προσαρμοζόμενο στο επίπεδο του υποψηφίου (adaptive test) ο αριθμός των ερωτήσεων είναι συνολικά 56 από τις 110 που είναι κανονικά στη γραπτή εξέταση. Οι ερωτήσεις κατανέμονται κατά 26 περίπου στο Listening και 30 στο reading.

Πώς βαθμολογούνται οι γραπτές εξετάσεις

Στις γραπτές εξετάσεις LTE A1-C2, η βαθμολόγηση ορίζεται βάσει της συνολικής επίδοσης των υποψηφίων στις δύο ενότητες γλωσσικών δεξιοτήτων.

Η κατανομή της βαθμολογίας είναι ισάξια μεταξύ των δυο ενοτήτων και υπολογίζεται σε κλίμακα από 0 έως 100 που αντιστοιχεί στην κλίμακα των γλωσσικών επιπέδων του CEFR. Η συνολική βαθμολογία του υποψηφίου αποτελεί το μέσο όρο της βαθμολογίας που επιτεύχθηκε στις δύο ενότητες της εξέτασης.

Κάθε υποψήφιος λαμβάνει ένα πιστοποιητικό που αναφέρει τη βαθμολογία που πέτυχε σε καθεμία από τις δυο ενότητες που εξετάστηκε, καθώς και τη συνολική βαθμολογία. Η συνολική βαθμολογία κατατάσσει την επίδοση του υποψηφίου στην αγγλική γλώσσα στα επίπεδα A1 έως C2, όπως αυτά ορίζονται στο CEFR.

Για το λόγο αυτό δεν υπάρχει Αποτυχία, καθώς το μέτρο Επιτυχίας ορίζεται από εσάς, ανάλογα με τους στόχους που θέτετε:

C2: 90-100 C1: 75-89 B2: 60-74 B1: 40-59 A2: 20-39 A1: 10-19

Σε αυτό το link μεταφέρεστε σε ένα Placemet Test (τεστ επιπέδου) της LanguageCert, όπου μπορείτε να δείτε το τρέχον επίπεδο Αγγλικών σας. Προσοχή! Αυτό το τεστ είναι για να σας διευκολύνει, δεν εγγυάται την επιτυχία στις εξετάσεις. Για περαιτέρω αξιολόγηση του επιπέδου μπορείτε να απευθυνθείτε στη ΒΑΒΕΛ. Θα χαρούμε να σας κατατοπίσουμε χωρίς κάποια χρέωση ή υποχρέωση!

babel lte

Αποτελέσματα και Έκδοση Πιστοποιητικού

Το επίπεδο κατάταξης και τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα την ίδια ημέρα και αποστέλλονται μέσω email.

Ένα Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό είναι διαθέσιμο σε 2 εργάσιμες ημέρες. Αποστέλλεται μέσω email απευθείας στους υποψηφίους ή στο Κέντρο μας.

Το πιστοποιητικό σε έντυπη μορφή αποστέλλεται είτε στον υποψήφιο είτε στο Κέντρο μας λίγο μετά την έκδοση του ηλεκτρονικού.

*Το πρόγραμμα των 24 ωρών προετοιμασίας και αύξησης γνωστικού επιπέδου διατίθεται και για το πιστοποιητικό του TOEIC και περιλαμβάνει – Επανάληψη της γραμματικής στο επίπεδο που σας ενδιαφέρει – Λεξιλογικές ασκήσεις – Practice test στο χώρο μας πλέον των 24 ωρών – Διορθώσεις των τεστ με Καθηγητή.