LRN το νέο Φιλικό και Προσιτό Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ LOWER ΚΑΙ PROFICIENCY LRN για την Εξεταστική Ιουνίου 2023 ΕΔΩ

Το LRN είναι ένα νέο Πτυχίο Αγγλικής Γλωσσομάθειας για τα ελληνικά δεδομένα διαμορφωμένο από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό ESOL. Είναι αναγνωρισμένο από τον οργανισμό Ofqual της Βρετανίας, ο οποίος είναι Οργανισμός Πιστοποίησης αντίστοιχος με τον ΑΣΕΠ στην Ελλάδα.

Παράλληλα είναι και μέλος του ALTE (Association of Language Testing in Europe) στο οποίο ανήκουν όλοι οι μεγάλοι Εξεταστικοί Φορείς Πιστοποίησης της Ξένης Γλώσσας.

Πρόκειται για ένα πτυχίο πλήρως αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ για τα 4 βασικά επίπεδα γλωσσομάθειας, δηλαδή το Β1 (μέτρια γνώση), το Β2 (καλή γνώση), το С1 (πολύ καλή γνώση) και το C2 (άριστη γνώση) και εξετάζεται δια ζώσης (on paper) κάθε Ιανουάριο και Ιούνιο.

Επίσης ο φορέας του LRN είναι μέλος Διεθνών Επαγγελματικών Οργανισμών και Συνδέσμων και συγκεκριμένα:

  • Affiliated Institute member of the Association of Language Testers in Europe (ALTE)
  • Institutional member of the European Association for Language Testing and Assessment (EALTA)
  • Institutional member of the International Association of Teachers of English as a Foreign Language (IATEFL)
  • Corporate member of English UK

Στο Κέντρο Ευρωπαϊκών Σλαβικών και Ανατολικών Γλωσσών ΒΑΒΕΛ, αποφασίσαμε να εισάγουμε το LRN στο πρόγραμμα διδασκαλίας μας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους όσους επιθυμούν, να πιστοποιήσουν τη γνώση τους μέσω αυτού του πτυχίου, να προετοιμαστούν στην εντέλεια.

Στο LRN ο υποψήφιος εξετάζεται σε 5 ενότητες

  1. Listening
  2. Speaking
  3. Reading
  4. Grammar
  5. Writing

Βασικό χαρακτηριστικό και πλεονέκτημα του LRN είναι η επιτυχία με βάση το 50% και ο πλήρης συμψηφισμός, χωρίς προϋποθέσεις, όλων των ενοτήτων.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

To Listening είναι βρετανικής προφοράς, ακούγεται καθαρά χωρίς ηχητικά εφέ και αποτελείται από 3 μέρη. Τα 2 μέρη ακούγονται από 2 φορές σε αντίθεση με άλλους φορείς, όπου ακούγεται μόνο μια φορά. Το 3 μέρος ακούγεται 3 φορές και παράλληλα κρατούνται σημειώσεις που θα χρησιμοποιηθούν στο Writing. Πολλή σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι δεν περιέχει λεκτικές και νοηματικές παγίδες.

Οι ενότητες Reading,  Grammar και Writing εξετάζονται στον ίδιο χρόνο και μάλιστα σε χρόνο που υπερκαλύπτει τις ανάγκες του υποψηφίου (2 ώρες και 30 λεπτά).

Στο Writing o υποψήφιος γράφει 2 θέματα έκθεσης, ένα γράμμα και ένα δοκίμιο για τα επίπεδα Β1 & Β2 και 2 δοκίμια για το C1 & C2. Το ένα από τα 2 Writing σχετίζεται με το θέμα και τις σημειώσεις του 3 μέρους του Listening και το άλλο είναι μια επιλογή από 3 διαφορετικά θέματα, όπου δίνονται γραπτά και ιδέες που βοηθούν ακόμα περισσότερο τον Εξεταζόμενο. Και οι 2 εκθέσεις συμψηφίζονται για να ευνοηθεί ο υποψήφιος σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει ή δεν κατανοήσει το θέμα σε ένα από τα δύο.

Στο Speaking δύο βδομάδες πριν τις εξετάσεις γνωστοποιείται από τον φορέα εξέτασης πλήθος θεμάτων, από τα οποία επιλέγεται ένα από τον υποψήφιο και πάνω σε αυτό εξετάζεται παρέχοντάς του άνεση προετοιμασίας.

Σε περίπτωση αποτυχίας υπάρχει δυνατότητα ΔΩΡΕΑΝ επανεξέτασης, παροχή η οποία μειώνει το άγχος της αποτυχίας και εξοικονομεί χρήματα από τον υποψήφιο.

Οι υποψήφιοι με διαγνωσμένη Δυσλεξία έχουν 20% επιπλέον χρόνο εξέτασης ενώ όσοι έχουν Δυσγραφία έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να υπαγορεύσουν το Writing σε ειδικό γραφέα.

Στην ΒΑΒΕΛ, παρόλο που πρόκειται για ένα καινούργιο πτυχίο, σε συνεργασία με τον εξεταστικό φορέα του LRN, οι καθηγητές μας έχουν εκπαιδευτεί πλήρως στον τρόπο διδασκαλίας και μεθοδολογίας του πτυχίου και είμαστε σε θέση να προσαρμοστούμε για μια ακόμα φορά  στις δικές σας ανάγκες.

Τέλος θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε με αφορμή την παρούσα παρουσίαση, ότι η πληθώρα πτυχίων και πιστοποιητικών που αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ και αφορούν στην Αγγλική Γλώσσα καταρρίπτει πολλά έως τώρα δεδομένα. Για το λόγο πριν αποφασίσετε να ξεκινήσετε κάποιο πρόγραμμα προετοιμασίας εξετάσεων πιστοποίησης καλό θα ήταν πρώτα να δουλέψουμε μαζί και ανάλογα με τις δυνατότητές και τις απαιτήσεις σας να επιλέξουμε αυτό που σας εξυπηρετεί περισσότερο, χωρίς καμία δέσμευση και κανένα κόστος από την πλευρά σας!

Πιστοποιητικά Αγγλικών που εκδίδονται άμεσα και έχουν συνεχείς εξετάσεις είναι το TOEIC και το LTE. Τα εν λόγω Πιστοποιητικά προτείνονται κυρίως για Πιστοποίηση της τρέχουσας γνώσης του ενδιαφερόμενου.

Βaвeл – Προσαρμογή στις δικές σου ανάγκες!

*Τα προγράμματα προετοιμασίας αφορούν πέρα από την προετοιμασία για τις εξετάσεις και στην εκμάθηση Αγγλικών με στόχο την αύξηση ενός επιπέδου, π.χ. ο κάτοχος επιπέδου Β1 προετοιμάζεται για εξετάσεις LRN επιπέδου B2, ο κάτοχος επιπέδου Β2 για C1 κ.ο.κ. ενώ υπάρχει και δυνατότητα προετοιμασίας από Β2 κατευθείαν σε C2.